ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Μηχανολόγοι / Πολιτικοί )

Η εταιρεία μας αναζητά, για λογαριασμό πελάτη μας – Κατασκευαστική Εταιρεία,

Μηχανολόγους Μηχανικούς / Πολιτικούς Μηχανικούς

 

Oι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει:

  • να διαθέτουν έως 5 έτη ανάλογης προϋπηρεσίας σε κατασκευή μοντέρνων διαμερισμάτων
  • να διαθέτουν εμπειρία σε ανακαινίσεις, ανακατασκευές

 

Αρμοδιότητες:

  • να επιβλέπουν και να συντονίζουν τις εργασίες στα υπό κατασκευή Έργα
  • να παρακολουθούν την πρόοδο των εργασιών, την τήρηση του καθημερινού προγράμματος και του χρονοδιαγράμματος των έργων
  •  να εντοπίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους του έργου
  • να μπορεί να συνεργάζεται με μια ομάδα ατόμων κα

 

 

 

Στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα στο cv@ndconsulting.gr σημειώνοντας τον κωδικό CME

 

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.ndconsulting.gr

 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

 

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA