Συνέντευξη: Μια παρεξηγημένη διαδικασία

Στέλνοντας το βιογραφικό σου σημείωμα σε μια θέση εργασίας που βρήκες μέσω αγγελίας, αναμένεις το επόμενο βήμα που συνήθως είναι η προσωπική συνέντευξη με κάποιον εκπρόσωπο της εταιρείας. Η συνέντευξη αυτή θα σε φέρει πιο “κοντά” στον τελικό σου στόχο, που δεν είναι άλλος από τη πρόσληψή σου. Γιατί όμως μία τόσο σημαντική διαδικασία για τον εργοδότη και τον συνεντευξιαζόμενο έχει παρεξηγηθεί;

Πολλοί θεωρούν τη διαδικασία της συνέντευξης μια τυπική, άνευ σημασίας, διαδικασία. Μια διαδικασία που το 2019 πλέον δεν έχει την ίδια βαρύτητα με τα προηγούμενα χρόνια. Πώς όμως έχει χαρακτηριστεί έτσι η συνέντευξη όταν είναι μία καθοριστική για την πρόσληψη διαδικασία; Στην εποχή της τεχνολογίας, έχει θέση η συνέντευξη;

Η συνέντευξη διεξάγεται ώστε ο εργοδότης ή ο Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού να ανακαλύψει το ποιος άνθρωπος – ποια προσωπικότητα βρίσκεται πίσω από αυτά τα επαγγελματικά προσόντα που βλέπει στο βιογραφικό. Μία θέση δεν μπορεί να καλυφθεί αποκλειστικά και μόνο λόγω επαγγελματικών προσόντων.

 

 

Άλλο ένα εξίσου σημαντικό κριτήριο για την πρόσληψη του υποψηφίου λοιπόν, είναι και η προσωπικότητά του και ο χαρακτήρας του. Κι αυτό όχι επειδή οι εταιρείες θέλουν να τα ελέγχουν όλα, αλλά επειδή επενδύουν σ’ έναν εργαζόμενο και θέλουν η επιλογή τους να είναι η ιδανικότερη! Και λέγοντας ιδανικότερη, εννοούμε εκτός από τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα, θα πρέπει να ταιριάζουν και στην φιλοσοφία αλλά και στη νοοτροπία της εταιρείας. Αυτή η αναζήτηση της προσωπικότητας μέσα από την συνέντευξη δεν μπορεί να αντικατασταθεί με κάποια άλλη μέθοδο ή τεχνολογία.Πρέπει ο εργοδότης ή ο Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού να μπορεί να δει στα μάτια τον υποψήφιο, να του θέσει τα ερωτήματά του, να καταλάβει τον χαρακτήρα του, να “διαβάσει” το πρόσωπό του και τις αντιδράσεις του. Έτσι, για μία επιχείρηση πχ. που ενεργεί οικογενειακά, αναζητά επαγγελματία που να μπορεί να ενταχθεί σ’αυτή την φιλοσοφία και σ’ αυτή την ομάδα. Μια επιχείρηση που δρα ομαδικά, θα πρέπει να στελεχώνεται από ανθρώπους ανοιχτούς στην συνεργασία, και ούτω καθεξής.

Κάθε υποψήφιος έχει την ιδανική θέση και εταιρεία και κάθε επιχείρηση έχει τον ιδανικό υποψήφιο. Επομένως, η διαδικασία της συνέντευξης παραμένει σημαντική για τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού που αναζητούν κάθε φορά το τέλειο συνδυασμό για την επιτυχημένη συνεργασία!

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

© ND Consulting Quality Solutions 2019