Είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε βιώσιμη ανάπτυξη στη νέα γενιά επιχειρήσεων!

Είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στην υποστήριξη οργανισμών / επιχειρήσεων προκειμένου να αποκτήσουν την Αριστεία (Excellence) και το κατάλληλο  Ανθρώπινο Δυναμικό,  καθώς και μικρές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους για πάνω από 20 χρόνια. Το φάσμα των Οργανισμών που υποστηρίζουμε είναι μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, Δημόσιοι οργανισμοί, καθώς και μικρές και μεσαίες ιδιωτικές  επιχειρήσεις.

Εστιάζουμε όχι μόνο σε οργανισμούς / επιχειρήσεις που διαθέτουν ηγέτες με όραμα, έμπνευση και ακεραιότητα αλλά και σε εκείνους που θέλουν να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν στρατηγικές για την επίτευξη βιώσιμων εξαιρετικών αποτελεσμάτων.

  •  Η πολυετή εμπειρία μας αλλά και η επαγγελματική μας κατάρτιση σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού, συμβάλλουν στην προσπάθεια για την επιτυχή στελέχωση υποψηφίων, στην  αξιολόγησή τους αλλά και την προαγωγή τους σε ανώτερες θέσεις. Η ομάδα των Συμβούλων μας αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες Ανθρώπινου Δυναμικού και Ψυχολόγους, που βρίσκονται πάντοτε στην διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσουν και να σας ενημερώσουν για τις υπηρεσίες μας.
  • Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε στα θέματα Ποιότητας στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και από τότε έχουμε μεγαλώσει ως διεθνώς αναγνωρισμένοι εμπειρογνώμονες στα Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια καθοδηγούμε οργανισμούς / επιχειρήσεις στον τομέα της Επιχειρηματικής Αριστείας (Business Excellence) και Ηθικής (Business Ethics), καθώς και Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Responsibility). Η αξιοποίηση των αρχών Αριστείας είναι το κλειδί για τη μελλοντική επιτυχία των οργανισμών / επιχειρήσεων σας και ο αγώνας για την βιώσιμη ανάπτυξη γίνεται έντονος.

Η αποστολή είναι να διευκολύνουμε και να υποστηρίξουμε ανθρώπους και οργανισμούς να μεγιστοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Θα αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες σας στη Διαχείριση Προτύπων Συστημάτων (QMS ISO 9001, EMS ISO 14001, ISMS ISO 27001, OHSMS ISO 45001), στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, στην Επιχειρηματική Αριστεία και Ηθική, και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Η επιλογή της ND Consulting Quality Solutions αποτελεί τον ιδανικό σύμμαχο αλλά και τον αξιόπιστο συνεργάτη που κάθε σύγχρονη επιχείρηση θα επιθυμούσε για να επιτύχει βιώσιμη ανάπτυξη.