Οι Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας μας, αναλαμβάνουν για λογαριασμό σας την αναζήτηση και αξιολόγηση προσωπικού, για όλες τις βαθμίδες και τις ειδικότητες.

Οι σύμβουλοί μας χρησιμοποιώντας τις κλασσικές τεχνικές recruiting ή/και τις τεχνικές στοχευμένης αναζήτησης, συμβάλλουν στην προσπάθεια στελέχωσης της εταιρείας σας, με μεθοδικότητα, αποτελεσματικότητα και διακριτικότητα. Μετά την διαδικασία της αναζήτησης και αξιολόγησης υποψηφίων, η ND Consulting προωθεί το short-list της με τους top υποψηφίους της σ’ ένα ολοκληρωμένο report και δρώντας συμβουλευτικά, σας βοηθά να επιλέξετε τον υποψήφιο που ταιριάζει περισσότερο στη θέση, στη φιλοσοφία της εταιρείας αλλά και στους στόχους που έχετε βάλει.

Σκοπός της ND Consulting δεν είναι απλά να στέλνει υποψηφίους σε εταιρείες – πελάτες, αλλά να κατανοεί τις ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας, να αναζητά τους καλύτερους υποψηφίους του χώρου, να συμβάλλει στην αύξηση παραγωγικότητας της εταιρείας και να διατηρεί την αξιοπιστία της στην αγορά εργασίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για την Αναζήτηση και Αξιολόγηση του Προσωπικού σας.