Η ND Consulting γνωρίζοντας την αγορά αλλά και τις ανάγκες των επιχειρήσεων, δημιούργησε την Εγγύηση Υποψηφίου με σκοπό να προσφέρει την μέγιστη ικανοποίηση στους πελάτες της αλλά και μία άριστη συνεργασία.

Η υπηρεσία αυτή δίνει τέλος στο άγχος για την μετέπειτα εξέλιξη της συνεργασίας εργοδότη – υποψηφίου αλλά και τις επιπτώσεις σε χρόνο και έξοδα.

Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία μας παρέχει στους πελάτες της την υπηρεσία “Εγγύηση Υποψηφίου” που τους δίνει την δυνατότητα σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η αμφίδρομη συνεργασία εργοδότη –  υποψήφιου δεν συνεχιστεί να αντικατασταθεί άμεσα με νέο υποψήφιο χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Επιστροφή στις Υπηρεσίες για Εργοδότες