Η εταιρεία μας προσφέρει στους πελάτες της το ψυχομετρικό τεστ, BPA – Business Personality Assessment, με σκοπό την αξιολόγηση του προσωπικού τους.

 

Η ND Consulting Quality Solutions, διαθέτει σε αποκλειστικότητα ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία αξιολόγησης και ανάλυσης της επαγγελματικής προσωπικότητας των υπαλλήλων/υποψηφίων σας.

Το BPA – Business Personality Assessment, έχει βασιστεί στο Big Five Model, δηλαδή στο μοντέλο πέντε παραγόντων προσωπικότητας. Βάσει αυτού του μοντέλου, το BPA μέσω ερωτήσεων κλειστού τύπου, ανακαλύπτει και αναλύει τους πέντε βασικούς παράγοντες επαγγελματικής προσωπικότητας αλλά και 7 υπο-παράγοντες.

Με την βοήθεια του BPA Test, μπορούμε να δούμε και να αξιολογήσουμε τα επίπεδα Συνεργατικότητας, Σχολαστικότητας, Προσαρμοστικότητας αλλά και τα Συναισθηματικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων/ υπαλλήλων στον εργασιακό χώρο και σε σχέση με τους συναδέλφους. Έτσι γνωρίζουμε την επαγγελματική προσωπικότητα των υποψηφίων/υπαλλήλων μας και μας δίνεται η δυνατότητα να γνωρίζουμε εάν ο εκάστοτε υποψήφιος ταιριάζει στην κουλτούρα της εταιρείας, μπορεί να συνεργαστεί με τους συναδέλφους του, μπορεί να εξελιχθεί σε θέσεις ευθύνης κ.α.

 Το τεστ αυτό απευθύνεται σε εταιρείες που επιθυμούν να:

  • αξιολογήσουν το προσωπικό τους
  • προσλάβουν νέο προσωπικό
  • αξιολογήσουν τις δυνατότητες προαγωγής υπαλλήλου
  • αξιολογήσουν πιθανότητες μετακίνησης υπαλλήλων

Επικοινωνήστε μαζί μας στο E-mail: hr@ndconsulting.gr ή στο info@ndconsulting.gr για περισσότερες πληροφορίες ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας εδώ.