Οι περιγραφές θέσης εργασίας είναι συνοπτικά περιγράμματα, όπου αποτυπώνονται τα καθήκοντα που απαιτούνται ώστε να εκπληρωθούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες αλλά και οι σχέσεις συνεργασίας, αναφοράς, εντός και εκτός εταιρείας.

Η ND Consulting Quality Solutions προσφέρει στους πελάτες της, Περιγραφές Θέσης Εργασίας, οι οποίες έχουν συνταχθεί ύστερα από την πολύχρονη πείρα των συμβούλων μας και την επαφή τους με όλους τους κλάδους της αγοράς.

Εμπιστευτείτε σε μας την οργάνωση, την αναδιοργάνωση αλλά και την αξιολόγηση του προσωπικού σας μέσω των περιγραφών θέσης εργασίας μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.