Έμπειροι και εξειδικευμένοι σύμβουλοι ψυχικής υγείας αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν ψυχολογικά το προσωπικό της εταιρείας σας με κατ’ ιδίαν συναντήσεις στο χώρο εργασίας τους. Ζητήματα εταιρικά, προσωπικά και λοιπά μπορούν να συζητηθούν και να αναλυθούν με σκοπό οι υπάλληλοί σας να μπορούν να τα διαχειριστούν και να αποδώσουν στην εργασία τους.

Το μοντέλο της Συμβουλευτικής Υποστήριξης που χρησιμοποιούν οι Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας ονομάζεται Γνωσιακό Συμπεριφορικό και είναι το πιο επιστημονικά τεκμηριωμένο μοντέλο Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ψυχοθεραπείας της εποχής μας.

Το βασικό του πλεονέκτημα αφενός είναι η ταχύτητα και τα βραχυπρόθεσμα θεραπευτικά-ευεργετικά του αποτελέσματα πάνω στο επωφελούμενο δίχως χάσιμο χρόνου με ψυχοθεραπευτικές παρεμβάσεις μακροπρόθεσμης διάρκειας πολλών μηνών ή και χρόνων, και αφετέρου δε, η πρόληψη του ‘Συνδρόμου Επαγγελματικής Εξουθένωσης’ (Burn Out Syndrome) ή αλλιώς η ‘Μάστιγα της Εργασιακής Ζωής των Καιρών μας’. Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει ότι το ‘Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης’ δεν συναντάται μόνο σε εργαζόμενους μεγάλων επιχειρήσεων και διεθνών η εθνικών οργανισμών αλλά και σε μικρομεσαίες τοπικές επιχειρήσεις με προσωπικό ίσως και μονοψήφιου αριθμού.

Ποιο είναι όμως το κοινό χαρακτηριστικό μιας μικρομεσαίας τοπικής επιχείρησης με έναν γιγαντιαίο παγκόσμιας φήμης κολοσσό όσον αφορά υπαλλήλους με το ‘Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης’ ;

Το κοινό χαρακτηριστικό αυτών είναι πάντα η μείωση του κέρδους.

 

Λόγω του πολύπλευρου χαρακτήρα του ‘Συνδρόμου της Επαγγελματικής Εξουθένωσης’ καθώς και του κόστους αυτού στις επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, οι μελέτες έδειξαν (αντίθετα από ότι θεωρεί η κοινή γνώμη) ότι:

 • Η υψηλή αμοιβή ΔΕΝ είναι παράγοντας που ‘θεραπεύει’ το  ‘Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης’
 • Η ‘καλή’ θέση του εκάστοτε υπάλληλου ΔΕΝ τον προστατεύει από το ‘Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης’.

 

Όσον αφορά υπαλλήλους που νοσούν από το ‘Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης’ τα αποτελέσματα εν κατακλείδι είναι πάντα τα ίδια:

 • Οι εργοδότες χάνουν πολλά χρήματα αφού δεν υπάρχει η απόδοση που προσδοκούν
 • Δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει και οι υπάλληλοί τους δεν αποδίδουν
 • Η παραγωγικότητα των υπαλλήλων μειώνεται με σταθερό ρυθμό
 • Αυξάνονται οι μέρες απουσίας των υπαλλήλων ή οι μέρες που δηλώνουν ‘ασθένεια’.

 

Τα Οφέλη της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής Υποστήριξης Προσωπικού:

 • το προσωπικό σας αντιλαμβάνεται ότι νοιάζεστε
 • βελτιώνεται η ψυχολογία τους
 • βελτιώνεται η απόδοση εργασίας
 • βελτιώνονται οι πωλήσεις σας
 • βελτιώνεται η διάθεση του προσωπικού σας για την εργασία τους

Με τον τρόπο αυτό η εταιρία δηλώνει έμπρακτα το ενδιαφέρον της για τους υπαλλήλους της και συμβάλλει στην προσπάθεια για τη βελτίωση των επιδόσεών τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ για την υπηρεσία Συμβουλευτικής Υποστήριξης Προσωπικού.