Η ND Consulting Quality Solutions προσφέρει στους υποψηφίους της υπηρεσίες που καλύπτουν όλα τα στάδια αναζήτησης εργασίας. Από την σύνταξη του βιογραφικού τους σημειώματος έως και την προετοιμασία για την επικείμενη συνέντευξη.
Εμπιστευθείτε μας για την επίτευξη των στόχων σας!