Η Ιστορία μας ξεκινά όταν το πάθος μας για τον Άνθρωπο και την Κουλτούρα επιχειρήσεων – εργαζομένων, η ανάγκη μας για ποιοτικές υπηρεσίες και μακροχρόνιες συνεργασίες, οδήγησε στην δημιουργία της ND Consulting. Η 20χρονη εμπειρία μας, μας δίνει την δυνατότητα για επιτυχημένες στελεχώσεις υποψηφίων, την κατανόηση των εταιρικών σας αναγκών αλλά και την υποστήριξη των εργαζομένων σας με σκοπό την ενδυνάμωση – απόδοσή τους.