Τι είναι το ISO 9001;

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τομέα δραστηριοποίησης και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία.

Το πρότυπο ISO 9001 προδιαγράφει γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και τη βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, που διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας Οργανισμός, με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη.

Η πιστοποίηση με βάση το ISO 9001 βοηθάει τους οργανισμούς να υποστηρίξουν προς τους πελάτες τους ότι παρέχουν με συνέπεια και αξιοπιστία προϊόντα και υπηρεσίες με ποιότητα που ικανοποιεί συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Οφέλη πιστοποίησης κατά ISO 9001

Τα μεγαλύτερα οφέλη που προσφέρει η απόκτηση πιστοποίησης ISO 9001 σε μια επιχείρηση είναι:

 • βελτίωση της εμπιστοσύνης των πελατών ενισχύοντας τη φήμη της εταιρείας
 • βελτίωση της αξιοπιστίας και της εικόνας της επιχείρησης δημιουργώντας προϋποθέσεις και ευκαιρίες για διείσδυση σε μεγαλύτερες και διεθνείς αγορές
 • μείωση των λαθών και του παραγωγικού κόστους λόγω βελτιστοποίησης της διαχείρισης των πόρων και του χρόνου
 • βελτίωση της επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης εργαζομένων, προμηθευτών και συνεργατών στη διαχείριση ποιότητας
 • αύξηση της ικανοποίησης των πελατών
 • συνεχή βελτίωση των διεργασιών με βάση την εφαρμογή μηχανισμών τεκμηρίωσης, παρακολούθησης και μέτρησης ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία.

 

Είμαστε δίπλα σας στην ανάπτυξη της εταιρείας σας με διασφάλιση για:

 • αποτελεσματικότητα: καλύπτουμε τις ανάγκες σας με τις βέλτιστες λύσεις και αυξάνουμε το επίπεδο ικανοποίησης των εμπλεκομένων μερών,
 • απλότητα: οι πρακτικές και οι διαδικασίες που σας προτείνουμε είναι απλές και στα μέτρα σας,
 • σιγουριά: το ποσοστό επιτυχίας μας είναι 100% έχοντας μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στην αγορά,
 • οικονομία: οι υπηρεσίες μας κοστίζουν στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς,
 • ταχύτητα: ολοκληρώνουμε τα έργα μας στον απαραίτητο και συμφωνημένο χρόνο, χάρη στην τεχνογνωσία μας.

Η εφαρμογή και πιστοποίηση ISO 9001 στην πραγματικότητα είναι μια σίγουρη επένδυση και ιδιαίτερα σε μια εποχή εξωστρέφειας. Με τη σωστή συμβουλευτική υποστήριξη από τους έμπειρους και αξιόπιστους συμβούλους της ND Consulting Quality Solutions, ο χρόνος και το χρήμα για την εφαρμογή του ISO 9001 θα μεταφραστεί διαδοχικά σε αύξηση τεχνογνωσίας, μείωση λαθών, αύξηση ικανοποίησης πελατών, αύξηση φήμης, αύξηση πωλήσεων, αύξηση κερδοφορίας.